RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie  25 maja 2018, (RODO ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46 WE
Informujemy:

o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Firmę Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz ul. Stolarska 5e 56-400 Oleśnica, NIP 9111753894.
Mogą Państwo wyrazić zgodę i odpisać na niżej w/w e-mail „tak” lub prosimy o informację jeśli Państwa decyzja jest inna.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom , natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem  np. Prokuratura , Policja

Świadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, obejmujący nazwę firmy, adres firmy, NIP, e-mail, telefon służbowy na potrzeby realizacji zamówień Zamawiającego.
Podanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych jest  dobrowolne.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

 Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz
56-400 Oleśnica ul. Stolarska 5e, NIP 9111753894

Kontakt e-mail urdruk@urdruk.pl lub pawel@urdruk.pl
Tel. 71 798 91 99, 71 398 62 62

 

Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez Naszą firmę ,  a wynika to  z prowadzonej działalności (sprzedaży zleconych usług).

 

Dane będą wykorzystywane do celów:

1. Obsługi transakcji sprzedaży zleconych usług, realizacji płatności, celów księgowych i rozliczeń podatkowych.
2. Celów informacyjnych w celu prezentowania naszych usług obecnie jak i  na  przyszłość .

Przysługuje Panu /Pani prawo:

1. dostępu do swoich danych osobowych , w tym uzyskania kopii danych,
2. prawo żądania sprostowania lub usunięcia danych,
3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych , którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.